Regeringen avsätter medel för utbildningar om vård till utsatta för sexualbrott

Regeringen har beviljat insamlingsstiftelsen WONSA 3 miljoner kronor under 2021 för att vidareutveckla och sprida ett utbildningsmaterial om att bemöta, bedöma och behandla personer utsatta för sexualbrott.

Sveriges Kommuner och Regioner genomförde under 2019, i enlighet med en överenskommelse med regeringen, en nationell kartläggning av vården för personer som utsatts för sexuellt våld. Kartläggningen visade bland annat att vårdens kompetens om sexuellt våld och dess konsekvenser behöver stärkas.

WONSA (World of No Sexual Abuse) är en svensk stiftelse som grundades 2014. Stiftelsen arbetar för att genom behandling, forskning och kunskapsspridning göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig i hela landet.

- Regeringen har under mandatperioden haft som ambition att förbättra vården för personer som utsatts för sexualbrott och vi bedömer att WONSA:s arbete kan bidra till detta, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Utbildningsmaterialet vänder sig till vårdgivare och professionella inom psykiatri samt andra, professionella eller ideellt verksamma, som möter personer som utsatts för sexuella övergrepp samt lärosäten som utbildar berörda professioner.

Förra veckan slöt regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om förstärkta insatser för kvinnors hälsa. En del i den överenskommelsen är att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Här hittar du länken.