Fakta om sexualbrott

Så här vanligt är det

När vi räknar på hur många vi tror utsätts för sexualbrott i Sverige utgår vi från den statistik som finns hos Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Deras siffror bekräftar det vi redan vet: Det är svårt att berätta om sexuella övergrepp, både för vuxna och barn. BRÅs statistik visar att 2 av 10 sexualbrott anmäls. Studier gjorda på barn pekar på att det är ännu svårare för barn att berätta och att bara 1 av 10 barn som utsätts berättar. Det här gör att det inte går att veta exakt hur vanligt det är.

BRÅs statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är ca 3000 våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Lika många, 3000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen.

Om man räknar med BRÅs mörkertal, alltså att 2 av 10 sexualbrott anmäls, så landar siffrorna på 90 000 sexualbrott, varav 30 000 våldtäkter, varje år. Det ger närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag. I Sverige.

Om man tittar på global statistik hamnar Sverige som det land där näst flest våldtäkter begås i hela världen. Den statistiken tror vi är grovt missvisande. Vi tror att det snarare handlar om att det trots allt är relativt enkelt att anmäla sexualbrott i Sverige, om man jämför med många andra länder.

Om man istället tittar på egenrapporterade sexualbrott eller på uppgifter som kommer från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter ser man att det förekommer sexuellt våld på platser över hela världen. De människor som är allra mest utsatta är kvinnor och barn i konfliktområden.

WONSA har sammanställt brottsstatistik från BRÅ i en folder som vi kallar Talande fakta.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skrivit en rapport om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021 som du kan läsa här.

Vem som helst kan drabbas 

Alla olika typer av människor utsätts för sexuella övergrepp. Mest utsatta är i regel kvinnor och barn, men män utsätts också för sexuella övergrepp. Man vet även att HBTQI-personer är extra utsatta för alla former av hatbrott och kränkningar, inklusive sexuella övergrepp. Att leva i ett konfliktområde, eller att ha ett funktionshandikapp ökar även det risken för att utsättas för sexuella övergrepp.

Statistik från Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna i Stockholm, och från studier som till exempel ACE – Adverse Childhood Experiences visar att risken att våldtas som vuxen ökar om man utsatts för sexuella övergrepp redan som barn.

 

Det går inte att se vem som är förövare

Även om man räknar för mörkertal för förövare som inte är män, så är män i en absolut majoritet bland förövare, och i Brås statistik är 98 av 100 polisanmälda förövare är män. Det förekommer också att barn och ungdomar utsätter andra jämnåriga eller mindre barn för övergrepp. 

Det allra vanligaste är att förövaren känner den de utsätter. Och det gäller både för vuxna och barn.

Det går inte att se på någon om den utsätter andra människor för sexuella övergrepp. De som utsätter andra människor för sexualbrott finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer, och de har precis som alla andra människor flera olika sidor. Många kan vara väldigt trevliga. Om man inte har tillräckligt stor kunskap om sexuella övergrepp kan man luras att tro att en person som är trevlig och charmig inte kan utsätta andra människor för sexuella övergrepp. Men det är tyvärr fel. Det skulle vara mycket lättare om de som utsätter andra för sexuella övergrepp alltid var väldigt otrevliga och aggressiva. Ibland kan det vara så. Men många har väldigt fina sidor också. Det är alltid fel att utsätta någon för sexuella övergrepp, hur trevlig personen än är.

Konfliktrelaterat sexuellt våld kallas sådana övergrepp som sker för att söndra och splittra familjer och samhällen, för att nå ekonomiska eller strategiska mål. Det är vanligt vid krig, eller när olika grupper vill få kontrollen över värdefulla naturtillgångar. Det är oftast kvinnor och barn som utsätts, men män drabbas också. Konfliktrelaterat sexuellt våld ersätter dock inte de sexuella övergrepp som sker i fredstid. De läggs snarare ovanpå och blir ytterligare en påfrestning för framförallt kvinnor och barn.

Är du förövare? Du kan få hjälp via Preventell.