Blir du fortfarande utsatt?

Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

Om du nyligen har blivit våldtagen rekommenderar vi att du först går till din närmaste akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till akutmottagningen, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

För dig som bor i Stockholm rekommenderar vi att du går till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna, där kan du som är över 13 år och har blivit våldtagen under de senaste 4 veckorna få hjälp att säkra bevis, undersöka fysiska skador samt få psykologiskt stöd. De vill helst att du eller den som hjälper dig ringer och säger till på tel 08-616 46 70 innan du/ni kommer, så att de kan planera och förbereda inför besöket, och de har öppet dygnet runt.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid driver Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och krisstöd.

Är du under 13 år bör du ta hjälp av en vuxen du litar på vända dig till närmaste barnakut. Om du inte riktigt vet vad du ska göra, så kan skolsjuksköterskan eller skolkuratorn ibland vara ett fint stöd. Du kan också ringa eller skriva till Bris för att få hjälp och stöd.  

 

Vid pågående brott kontakta 112!