För universitet och högskola

WONSA har utbildat läkarstudenter på Karolinska Institutet och andra högskolestudenter om våld i nära relation, sexuella övergrepp och ACEs* sedan 2017. 

Syftet med utbildningen är att studenterna ska erhålla grundläggande kunskap om våld i nära relationer och sexuella övergrepp, och konkreta verktyg för bemötande, snabb och säker traumaanamnes och anpassningar av insatser och handläggning utifrån detta. Vi kommer gärna så tidigt som möjligt i utbildningen.

Inför alla utbildningar erbjuds av en förberedande digital utbildning som tar ungefär 2 timmar.

Utbildningarna skräddarsys sedan med 2-4 timmars blandning av föreläsning & workshops för aktuellt studieområde.

Anmäl ert intresse för universitets-/högskoleutbildning genom att skicka ett mail till info@wonsa.org. Skriv "intresseanmälan universitets-/högskoleutbildning" i ämnesraden.

 

TACK för PU-dagen med WONSA. Det är nog den viktigaste föreläsningen hittills på läkarprogrammet känner jag. Gör den obligatorisk!

— Läkarstudent termin 9, 2020