För universitet och högskola

WONSA har utbildat läkarstudenter på Karolinska Institutet och andra högskolestudenter om våld i nära relation, sexuella övergrepp och ACEs sedan 2017. 

Syftet med utbildningen är att studenterna ska erhålla grundläggande kunskap om våld i nära relationer och sexuella övergrepp, och konkreta verktyg för bemötande, snabb och säker traumaanamnes och anpassningar av insatser och handläggning utifrån detta. Vi kommer gärna så tidigt som möjligt i utbildningen.

Alla utbildningar består av en förberedande digital utbildning som tar ungefär 2 timmar. Efter det hålls en blandad föreläsning & workshop på 2-4 timmar. Alla utbildningar anpassas efter aktuellt studieområdet. 

 

Anmäl intresse för WONSAs utbildningar här!

Utsatthet för sexuella övergrepp och våld i nära relation är en av de största riskfaktorerna för ohälsa, utanförskap, brottsutsatthet och förtidig död som vi människor har. I The ACE-study, som är en av världens mest välciterade studier, har dessa samband studerats ur en mängd olika perspektiv.