Tack!

 • Ruth och Richard Julins Stiftelse - för finansiering av utrustning på WONSAs specialistklinik - 2022
 • Socialstyrelsen - statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer m.m. 2022
 • Arbetsmarknadsdepartementet - för spridning av nationellt utbildningsmaterial till primärvård och psykiatri 2021
 • Socialdepartementet - för framtagning av nationellt utbildningsmaterial till primärvård och psykiatri 2020
 • Socialstyrelsen - för metodutveckling på kliniken 2020 och 2021
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse - för inköp av Take Care 2021 - 2022
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse - för fortsatt utveckling av mottagningens arbete med neurofeedback 2021-2022
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse 2021 - 2021 - för inköp av online plattformen Leanster
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse - för utveckling av mottagningens arbete med neurofeedback 2020-2023
 • Handel Bohus AB - för stöd genom försäljning av kontorsmaterial
 • Brottsofferfonden - för medel till informationsmaterial 2019-2020
 • Stockholm stad - för stöd till anhöriga 2019
 • Byggmästare Axel Alms Stiftelse - för behandling av barn och unga 2018 och 2019
 • Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne - för behandling av barn och unga 2018 och 2019
 • Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen - för behandling av barn och unga 2018 och 2019
 • Timmermansordens fonder - för behandling av barn och unga 2018 och 2019
 • Nils Waldins fond - för behandling av barn och unga 2018 och 2019
 • Reach for Change, för utveckling och organisation 2016-2017