LEVA

Att påbörja en behandling när det finns mycket som har hänt kan kännas svårt. Men du är inte ensam, vi gör det tillsammans. Och innan vi börjar din behandling gör vi alltid en noggrann kartläggning av:

  • vilka mål du har
  • vilka resurser och styrkor du har
  • vilka skador och svårigheter du har
  • vad du har provat och funnit hjälpsamt tidigare
  • Vad du har provat och funnit svårt tidigare

Under kartläggningen och bedömningsprocessen så görs en gradering av det som vi kallar för Sexual Abuse Injury Syndrome (SAIS)*, och du kommer få ett förslag på behandlingsupplägg. Behandlingsförslaget är en rekommendation, som du sedan diskuterar tillsammans med din läkare eller behandlare. I början kan det vara svårt att som patient ha åsikter om behandlingen, men med tiden blir det lättare.

Delaktighet och kontroll är en viktig del i din läkning, och även om vi har det professionella ansvaret och vet vad vi kan och inte kan erbjuda dig som patient, så kan vi inte göra någonting utan din motivation och ditt förtroende. 

*Sexual Abuse Injury Syndrome (SAIS) är ett syndrom som baseras på en teori som testas vetenskapligt, men som inte är publicerad ännu.

Se en närmare beskrivning av behandlingsprogammen Leva´s fyra faser här