Behandlingshem

Vi jobbar för att det ska finnas behandlingshem för sexualbrottsutsatta i Sverige. Det finns inte det idag. Inte ett enda. Inte än.

Vi har patienter som har så stora skador att de i perioder inte kan ta hand om sig själva. De behöver en kombination av omsorgsboende och behandling - ett behandlingshem - som är anpassat efter deras behov. Men det finns inte. Istället erbjuds dessa patienter boenden med villkor som gör det omöjligt för patienterna att vara där. Det kan handla om krav på att ta emot hjälp från personer som påminner om deras förövare, tvingas dela rum med personer som skrämmer och triggar tidigare trauman, eller delta i aktiviteter som inte är anpassade efter deras skador, förmågor eller behov. 

 

Många av de som behöver behandlingshem har blivit sålda till pedofila nätverk under barndomen. 

Vi förfäras, med rätta, över det material som beslagtas när pedofila nätverk och ringar avslöjas. Det kan vara svårt att förstå hur barnen kan överleva, och också över hur många de drabbade barnen är. Bland de som överlever är många så skadade att läkning endast kan ske inom ramen för ett anpassat boende med personal dygnet runt, och där specialiserad behandling kan ges.

 

Med vilken rätt förvägrar vi dem deras möjlighet till läkning?

Det finns många typer av behandlingshem - inte sällan för brottsutövare. Det är irrationellt, sorgligt och oetiskt att samhället inte ger sexualbrottsutsatta samma resurser. 

 

Hjälp oss att se till att det skapas åtminstone ett behandlingshem för sexualbrottsutsatta.