Behandling på WONSA

För dig som vill ställa dig i kö för behandling hos oss är det smidigaste sättet att göra en egenanmälan.

Du behöver alltså inte bli remitterad via en vårdcentral eller annan vårdgivare för att ställas i vår kö.

Alla insatser på kliniken börjar med en kartläggning och bedömning, och det första steget är frågeformuläret du fyller i när vi har tagit emot din egenanmälan.

 

Hur vi bedömer ditt behov beror på många faktorer. Några exempel är: I vilken ålder du utsatts, av vem/vilka, under hur lång tid, underliggande riskfaktorer, hur din uppväxt varit i övrigt, hur mycket hjälp/behandling du tidigare fått, hur din livssituation ser ut nu, hur du mår, osv. 

Vi har tyvärr långa köer för våra LEVA-program, och för att göra det så rättvist som möjligt gäller samma väntetider för alla oavsett om du betalar privat eller via remiss och högkostnadsskydd när det väl blir din tur. Läs mer här om våra väntetider och situationen just nu.

 

Tre behandlingsprogram:

NorA (NorAmottagningen): Ett kortare fokusprogram som består av fem fysiska besök och fem korta videouppföljningar. NorA passar när det handlar om enstaka övergrepp som har skett av personer som inte hör till den närmsta familjen. Uppväxten och livet bör ha varit ganska stabilt och tryggt utöver dessa enstaka trauman för att NorA-programmet ska räcka.

LEVA I, vårt kortare fyrfasiga behandlingsprogram: Ett lite längre behandlingsprogram som löper över 1/2-2 år. Det passar bäst när livet är ganska stabilt, men när det finns flera saker som har hänt och ett större helhetsgrepp behöver tas. 

LEVA II, vårt längre fyrfasiga behandlingsprogram: Ett behandlingsprogram som innehåller många olika insatser och som passar bäst när förövaren har hört till den närmsta familjen eller när det har funnits många olika svårigheter inom familjen under uppväxten. Det här programmet fungerar också för dig om har utsatts för trafficking, varit utsatt för rituella övergrepp eller övergrepp i pedofila nätverk. 

 

Sexuell exploatering

Det är vanligt att våra patienter har utsatts för sexuell exploatering, ofta i form av sexuella handlingar/sex mot ersättning (SER) eller sex som "självskada" (SASI). Hur du själv som utsatt vill benämna detta är enbart upp till dig, och vi vill understryka att när vi använder oss av dessa begrepp så innebär det inte att vi bedömer att en frivillighet eller ett samtycke funnits/finns utan endast att dessa är vedertagna begrepp.

Varken SASI eller SER utgör något hinder för behandling hos oss, vi behandlar dina skador oavsett. Vi kan även hänvisa dig vidare för juridisk hjälp kring det brott du blivit utsatt för, om du vill det. Här kan du läsa lite mer om juridiken kring sexualbrott.

 

För dig som står i kö

Att be om hjälp kan sätt igång många inre processer. Om det är lång väntetid till ditt behandlingsprogram så brukar det vara bra att ta kontakt med en stödorganisation, om du inte redan har det. Under tiden som du står i kö har du också tillgång till patientutbildningar och föreläsningar, både digitalt och IRL, och ibland finns det grupper som du kan delta i. Här har vi samlat länkar till olika stödorganisationer som finns.

 

Klicka här om du vill delta i vårt UPPROP gällande rätten till specialistvård för sexualbrottsutsatta