Behandling på WONSA

För dig som vill ställa dig i kö för behandling hos oss är det första du behöver göra att skicka in en egenanmälan.

Du behöver alltså inte bli remitterad via en vårdcentral eller annan vårdgivare för att ställas i vår kö.

Bedömning

Alla insatser på kliniken börjar med en kartläggning och bedömning, och det första steget efter att vi fått in din egenanmälan är frågeformuläret* vi skickar ut till angiven mail.

(*Formuläret är självklart helt frivilligt att svara på. Dina svar är viktiga för att vi ska få en bild av vad som hänt och vad du behöver hjälp med, men på grund av frågornas natur kan det för vissa vara för tufft att fylla i, vilket vi har all förståelse för! Om du vill fylla i formuläret rekommenderar vi dig ändå att fundera över eventuellt behov av stöd runt omkring dig, då det kan sätta igång obehag och/eller jobbiga känslor att berätta om det man utsatts för. Det går såklart även jättebra att ta hjälp för att fylla i.)

När vi fått in svaren återkopplar vi till dig med en preliminär bedömning om vilket behandlingsprogram vi tror skulle passa dig bäst.

Hur lång tid det sedan tar till behandlingsstart beror helt på väntetiderna. Bedöms det som att Leva I eller Leva II behövs ställs du i kö för dessa.

Om det bedöms som att NorA eller NorA+ skulle passa dig kommer du först att kallas till ett bedömningssamtal, då det är viktigt att inga trauman missas för att NorA-spåren ska vara tillräckliga. Om det bedöms som tillräckligt kommer du sedan att kallas till behandlingsstart så snart vi har möjlighet. 

Hur vi bedömer

Hur vi bedömer ditt behov beror på många faktorer. Några exempel är: I vilken ålder du utsatts, av vem/vilka, under hur lång tid, underliggande riskfaktorer och sårbarheter, hur din uppväxt varit i övrigt, hur mycket hjälp/behandling du tidigare fått, hur din livssituation ser ut nu, hur du mår, osv.

Väntetider 

Vi har som sagt tyvärr långa köer för våra LEVA-program, och för att göra det så rättvist som möjligt gäller samma väntetider för alla oavsett om du betalar privat eller via remiss och högkostnadsskydd när det väl blir din tur. Läs mer här om våra väntetider och situationen just nu.

Plats

Vårt mål är att finnas i alla Sveriges större städer. För närvarande finns vår huvudklinik i Stockholm, men vi har även börjat starta upp en mottagning i Göteborg! Du kan dock ställa dig i kö oavsett vart du bor i landet.

Våra fyra behandlingsprogram

NorA (NorAmottagningen): Vårt kortaste fokusprogram som består av fem fysiska besök och korta tillhörande videouppföljningar. NorA passar när det handlar om ett eller max två enstaka övergrepp som har skett av personer som inte hör till den närmsta familjen. Uppväxten och livet bör ha varit ganska stabilt och tryggt utöver detta/dessa enstaka trauman för att NorA-programmet ska räcka.

NorA+ (NorAmottagningen): Ett något längre fokusprogram som består av 6-20 fysiska besök samt korta tillhörande videouppföljningar. NorA+ passar när:

  • Det handlar om några få enstaka övergrepp som har skett av personer som inte hör till den närmsta familjen och uppväxten och livet har varit ganska stabilt och tryggt utöver dessa enstaka trauman.
  • Det endast handlar om ett enstaka övergrepp som har skett av någon som inte hör till den närmsta familjen, men att det finns något med från uppväxten som gör att det behövs några extra gånger.
  • I vissa fall kan NorA+ räcka trots att det både finns några övergrepp och något i uppväxten som stör, tex om du redan gått mycket i terapi innan och är på en stabil och trygg plats utöver detta.

LEVA I: Vårt kortare fyrfasiga behandlingsprogram. Detta behandlingsprogram brukar löpa över ca 1/2 - 3 år, beroende på patientens behov. Det passar bäst när livet är ganska stabilt, men när det finns flera saker som har hänt och ett större helhetsgrepp behöver tas. 

LEVA II: Vårt längre fyrfasiga behandlingsprogram. Detta behandlingsprogram brukar löpa över ca 3 - 5 år, beroende på patientens behov. Det innehåller många olika insatser och passar bäst när förövaren har hört till den närmsta familjen eller när det har funnits många olika svårigheter inom familjen under uppväxten. Det här programmet fungerar också för dig om har utsatts för trafficking, varit utsatt för rituella övergrepp eller övergrepp i pedofila nätverk. 

 

Erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering inget hinder

Det är vanligt att våra patienter har utsatts för sexuell exploatering, ofta i form av sexuella handlingar/sex mot ersättning (SER) eller sex som "självskada" (SASI). Hur du själv som utsatt vill benämna detta är enbart upp till dig, och vi vill understryka att när vi använder oss av dessa begrepp så innebär det inte att vi bedömer att en frivillighet eller ett samtycke funnits/finns utan endast att dessa är vedertagna begrepp.

Varken SASI eller SER utgör något hinder för behandling hos oss, vi behandlar dina skador oavsett. Vi kan även hänvisa dig vidare för juridisk hjälp kring det brott du blivit utsatt för, om du vill det. Här kan du läsa lite mer om juridiken kring sexualbrott.

 

För dig som redan står i kö

Att be om hjälp kan sätt igång många inre processer. Om det är lång väntetid till ditt behandlingsprogram så brukar det vara bra att ta kontakt med en stödorganisation, om du inte redan har det. Under tiden som du står i kö har du också tillgång till patientutbildningar och föreläsningar, både digitalt och IRL, och ibland finns det grupper som du kan delta i. Här har vi samlat länkar till olika stödorganisationer som finns.

 

Klicka här om du vill delta i vårt UPPROP gällande rätten till specialistvård för sexualbrottsutsatta