Behandling på WONSA

 

Alla insatser på kliniken börjar med en kartläggning och bedömning, och det första steget är formuläret du fyller i när vi har tagit emot en remiss från din vårdgivare, eller efter att du har gjort en egenanmälan.

 

Tre behandlingsprogram

NorA, eller NorAmottagningen: Ett kortare fokusprogram som består av fem fysiska besök och fem videouppföljningar. NorA passar bäst när det handlar om enstaka övergrepp som har skett av personer som inte hör till den närmsta familjen. 

LEVA I, vårt kortare fyrfasiga behandlingsprogram: Ett lite längre behandlingsprogram som löper över 1/2-2 år. Det passar bäst när livet är ganska stabilt, men när det finns flera saker som har hänt och ett större helhetsgrepp behöver tas. 

LEVA II, vårt längre fyrfasiga behandlingsprogram: Ett behandlingsprogram som innehåller många olika insatser och som passar bäst när förövaren har hört till den närmsta familjen eller när det har funnits många olika svårigheter inom familjen under uppväxten. Det här programmet fungerar också för dig om har utsatts för trafficking, varit utsatt för rituella övergrepp eller övergrepp i pedofila nätverk. 

 

Sex som självskada

Det är vanligt att våra patienter har använt eller använder sex som självskada (SASI), eller utför sex mot ersättning (SER). Varken SASI eller SER utgör något hinder för behandling.

Vi behandlar dina skador oavsett om du anmäler det brott du har utsatts för eller ej. Men vi hänvisar dig gärna vidare för juridisk hjälp när/om du vill. Här finns mer information om juridiken kring sexualbrott.

 

För dig som står i kö

Att be om hjälp kan sätt igång många inre processer. Om det är lång väntetid till ditt behandlingsprogram så brukar det vara bra att ta kontakt med en stödorganisation, om du inte redan har det. Under tiden som du står i kö har du också tillgång till patientutbildningar och föreläsningar, både digitalt och IRL, och ibland finns det grupper som du kan delta i. Här kan du läsa mer om några av de stödorganisationer som finns.