För vårdgivare

Till dig som bedömer att din patient bör ställas i kö för behandling hos oss:

Du får gärna råda (eller hjälpa) din patient att göra en egenanmälan via vår hemsida, istället för att skicka en remiss. Väntetiden är densamma och det blir mindre pappersarbete för alla parter! 

För komplext traumatiserade patienter är väntetiden tyvärr lång, men vi har även ett kortare fokuserat behandlingsspår som passar bra vid ett eller högst två trauman. Läs mer om våra behandlingsprogram.

När det blir dags för patienten att påbörja behandling behövs en remiss från er, och för att kunna ta emot den behöver vi ha ett avtal med er.

För primärvård inom region Stockholm så fungerar WONSA som underleverantör av psykosociala insatser, och mottagningen får automatiskt ersättning för besöken av Regionen när de kassaregistreras. Det kostar alltså ingenting för vårdcentraler inom Region Stockholm att ha avtal med WONSA. Avtalet reglerar endast WONSAs funktion som underleverantör. Ni hittar avtalet här

Om ni har en patient som ska börja i behandling hos oss men saknar avtal så kan ni ladda ner och bifoga påskrivet avtal (2 st) till remissen. 

 

Maila info@wonsa.org för detaljer kring vart avtal samt remiss skickas till.

 

Inga detaljer behöver anges i remissen, om patienten inte så önskar. 

 

Primärvård i Stockholm för patienter som bor i annan region

Alla medborgare har rätt att välja vilken vårdcentral man vill lista sig på. 

När en patient boende utanför Region Stockholm listar sig på en vårdcentral i Region Stockholm, så kassaregistrerar och erhåller vårdgivaren ersättning som vanligt. Du som vårdgivare behöver inte göra något utöver det vanliga för att patientens hemregion ska ersätta Region Stockholm.

Det kan också vara bra att veta att vård som ges till utomlänspatienter inte påverkar eventuella insatstak. Du hittar mer information om vad som gäller för utomlänsvård här

 

Vårdgivare utan avtal med WONSA

Vi uppmuntrar vårdgivare att uppmana patienter till att göra en egenanmälan till oss oavsett om avtal finns eller inte, då antalet egenanmälningar synliggör behov och flöden. När egenanmälan mottagits skickar vi ut ett frågeformulär som vi behöver få in svar på för att kunna bedöma patientens grad av trauma och behandlingsbehov, sedan ställs patienten i kö. Vi nekar ingen som har varit utsatt för sexuella övergrepp. Vi informerar vårdgivare och patient om hur möjligheterna till vård inom den offentligt finansierade vården ser ut, och hur vi tillsammans kan hitta en bra lösning för patienten.

 

Akuta besök och listning

Akuta vårdbehov kan omhändertas och akutremiss kan skickas från all primärvård oavsett om en patient är listad hos vårdgivaren eller hör till vårdgivarens upptagningsområde.