För vårdgivare

Remittering

Vi tar emot remisser från alla vårdgivare, men för att patienten ska kunna få vård inom ramen för högkostnadsskyddet, så behöver den vårdgivare som remitterar till oss ha ett avtal med oss. Hur ersättningen fungerar varierar mellan olika regioner. För primärvård inom region Stockholm så fungerar WONSA som underleverantör av psykosociala insatser, och mottagningen får automatiskt ersättning för besöken av Regionen när de kassaregistreras. Det kostar alltså ingenting för vårdcentraler inom Region Stockholm att ha avtal med WONSA. 

Om ni inte har avtal med oss redan så ladda ner och bifoga påskrivet avtal (2 st) till remissen. 

Remissen skickas till:

WONSA
Stortorget 3
111 29 Stockholm

Inga detaljer behöver anges i remissen, om patienten inte så önskar.