Gita Rajan intervjuas i Svenska Dagbladet

”Självmordsrisken är så otroligt hög och behandlingsalternativen otillräckliga. Vi måste ta ansvar för det – och med ett öppet och vetenskapligt sinne testa nya metoder som kan komplettera eller ersätta de gamla, säger Gita Rajan - WONSAS klinikchef och forsknings ansvarig i en artikel i Svenska Dagbladet.

Förhoppningen är att nu få godkänt av Läkemedelsverket och Etikprövnings­myndigheten för att påbörja en studie om MDMA, också kallat ecstasy, i behandling av trauma patienter – patienter med svår posttraumatisk stress (PTSD) MDMA-studier har redan i bl a USA har visat lovande resultat hos patienter med PTSD. HÄR finner du artikeln i sin helhet!