Läkarföreningen Paks

 

Paks är en ny svensk läkarförening för främjande av kunskapsutveckling och vårdtillgång gällande patienter som lider av konsekvenser efter sexuella övergrepp. Du kommer till Paks hemsida genom denna länk. 

Föreningen vill vara en plattform för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan läkare och specialistgrenar. Förhoppningen är föreningen också på sikt ska kunna bli en tillgång och resurs för myndigheter, regioner och socialstyrelse dit man kan vända sig för expertkunskap, framtagning av vårdprogram, riktlinjer samt som remissinstans inför beslut som rör patientgruppen. 
Läkarförening, patientförening, vårdaktörer och politiker – alla har sin roll i det förändringsarbete som behövs för att sexualbrottsutsatta ska få tillgång till sjukvård som är anpassad och utvecklad efter deras behov. Här kan du läsa om Paks i läkartidningen.