Vanliga skador och symtom

Sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt. Många behöver psykologisk behandling för att läka de skador och de symtom som kan uppstå. Ibland behövs bara enstaka stödsamtal och ibland krävs flera år av olika typer av behandlingsmetoder och insatser.

På WONSA använder vi begreppen skuld, skam, skräck, svek, förvirring och förluster för att förstå vanliga skador och symtom efter interpersonellt våld och sexuella övergrepp. Vi kallar det för SF-modellen. 

Du hittar böcker och länkar med information om de skador som skapar de spridda symtom som kan uppstå efter sexuella övergrepp i vårt bibliotek.