Egenanmälan

Här kan du göra en egenanmälan till WONSA.

När du klickar på länken kommer du till ett frågeformulär med ganska många frågor. Alla frågor (förutom din mejladress) är frivilliga att svara på, men ju fler frågor du svarar på desto lättare är det för oss att ställa dig i kö till rätt behandlingsprogram. Dina svar skickar du sedan in genom att signera formuläret med BankID. Frågorna hamnar direkt i vårt journalsystem, som är krypterat och sekretessäkrat.

Vi vet att det kan vara svårt att fylla i frågor som rör det du varit med om. Ta gärna stöd av någon du litar på!

FYLL I DIN EGENANMÄLAN HÄR

Bra att veta:

  • Flera av våra behandlingsprogram har långa väntetider, men vi har trots detta valt att fortsätta ta in egenanmälningar. Detta är både för att vi tycker att den som vill stå i kö för att längre fram kunna få behandling ska ha möjlighet att göra det, men också för att kunna informera regionerna om hur behoven ser ut - så att de ska kunna planera vården utifrån de behov som faktiskt finns.
  • När vi har fått in dina svar på frågeformuläret och hunnit gå igenom dem så återkommer vi till dig med information om preliminärt behandlingsprogram och väntetid. Just nu har vi upp till 4 v handläggningstid.

 

Här hittar du mer information om våra behandlingsprogram och våra generella kötider.

Observera att WONSAs journalsystem är separerat från övriga vårdgivares journalsystem. Det betyder att inget som finns i våra journaler kan läsas av någon annan.