För hälso- och sjukvård

Det går att känna igen symtom, göra strukturerade bedömningar och läka skador efter sexuella övergrepp och andra typer av våld i nära relation. Det går också att identifiera riskgrupper och förebygga nya övergrepp, och snabb och säker traumaananmes kan minska samsjuklighet och förbättra behandlingen vid vanliga folksjukdomar.  

Under 2020 fick WONSA medel från Socialdepartementet för att ta fram ett nationellt utbildningsmaterial för primärvård och psykiatri. Konceptet som tagits fram kan användas inom all kliniknära sjukvårdsverksamhet.

Målet är verklig och direkt nytta för både patienter och personal.

Alla utbildningar består av både teori och praktik och anpassas efter mottagningstyp och vårdnivå.

Anmäl ert intresse för utbildning genom att skicka ett mail till info@wonsa.org och skriv "intresseanmälan utbildning hälso- och sjukvård" i ämnesraden.

Bra föreläsare! Väldigt intressant bra material

— Ur utvärdering från Sjukhuskuratorer, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm

Inspirerande! Tydliga, bra och konkreta verktyg.

— Ur utvärdering från Psykiatrisk mottagning, Region Stockholm

Tack för att ni kom! Bra innehåll om både bemötande och behandling.

— Ur utvärdering från vårdcentraler, Region Stockholm

Grundutbildning

I grundutbildningen får du grundläggande och översiktlig kunskap om förekomst och skadeutveckling, bedömning och behandling. Målet är att du ska få förståelse för hur våld och sexuella övergrepp påverkar dina patienter, och verktyg för hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö för personal samtidigt som vården för sexualbrottsutsatta förbättras. Den digitala delen som alla deltagare behöver ha genomfört innan föreläsning och workshop tar mellan 30 - 90 minuter. Föreläsning och workshop kan genomföras under en halv- eller heldag, beroende på vilka ambitioner och mål som aktuell mottagning har.

Fördjupning

Uppföljning

Uppföljning och handledning fördjupar ny kunskap och förankrar nya rutiner. Tidsåtgång: 60 + 60 min.

Processer

Anpassning av processer & flöden från första kontakt till behandling eller vidare remittering, gör stor skillnad för patienter och personal. Tidsåtgång: 60 + 60 minuter.

Hjärnan & stress

Grundutbildningen kan vara starten på ett nytt äventyr. Vi guidar er gärna vidare!

Metodutbildning

Auskultation och praktik

Om du vill auskultera eller praktisera hos oss, så mejla till info@wonsa.org