Att bli utsatt

 

Att bli utsatt för sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt och många behöver psykologisk behandling för att komma vidare. Ibland behövs bara enstaka stödsamtal, och ibland krävs flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår.

Hur just du påverkas går inte att förutse. Det beror på hur gammal du är när det händer, hur många gånger det sker, vem eller vilka som utsätter dig, hur skrämmande det är och hur du har det för övrigt i livet. 

Sexuella övergrepp kan ge både fysiska och psykiska skador. Om du har symtom eller skador efter sexuella övergrepp, så har du rätt till vård. Och oavsett vad som har hänt, så är det aldrig ditt fel om du utsätts för sexuella övergrepp eller våld.