Väntetider

På grund av uteblivna bidrag och förändrade avtal under 2021 har köerna stundvis stått helt still. Detta har medfört förlängd kötid för alla program. Köerna rör på sig igen, men det går tyvärr sakta i kön för de längre behandlingsprogrammen pga bristande resurser.

Detta innebär tyvärr att vi kan inte kan säga något mer exakt om längden på väntetiderna för Leva I och II.

Vi tackar för er förståelse, och lovar att vi gör vad vi kan för att förändra situationen.

Klicka här om du vill delta i vårt UPPROP gällande rätten till specialistvård för sexualbrottsutsatta

 

Nuvarande köläge för respektive behandlingsprogram

NorAmottagningen: Vi har ett eget fokusspår för PTSD-behandling efter enstaka övergrepp utan annan problematik. För att korta ner väntetiden så mycket som möjligt så har vi andra flöden och processer för fokusspåret (behandlingsprogrammen NorA/NorA+). Men vi håller till i samma lokaler, och det är samma personal.

NorAmottagningen har funnits ett tag i Stockholm, men har nu även startat upp i Göteborg. Om du är intresserad av NorA eller NorA+ och bor i Göteborg med omnejd får du gärna göra en egenanmälan.

Just nu är kötiden runt 8 veckor.

LEVA I: Vårt fyrfasiga behandlingsprogram LEVA I är för patienter med komplex traumatisering med en förväntad behandlingstid på 0,5-2 år.

De som stått längst i kö har i dagsläget köat sedan oktober 2017.

LEVA II: Vårt fyrfasiga behandlingsprogram LEVA II, är anpassat för patienter med tidiga utvecklingstrauman, med en förväntad behandlingstid på 3-10 år.

De som stått längst i kö har i dagsläget köat sedan januari 2017.

 

Varför så långa väntetider?

Väntiderna till Leva I och Leva II är långa på grund av:

1. Bristande resurser. Det saknas stabila finansiella ersättningssystem för den typ av vård som dessa patienter behöver.

2. Behandlingen tar tid, då de skador som finns behöver tid att läka

3. Majoriteten av patienterna i våra köer behöver något av dessa program

Klicka här om du vill delta i vårt UPPROP gällande rätten till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Parallellt med att patienter står i kö till LEVA rekommenderar vi att patienten har kontakt med stödorganisation och erbjuds remiss till psykiatri eller annan vårdgivare.

Patienten står också kvar i vår kö oavsett om annan behandling påbörjas parallellt, och erbjuds också möjlighet att själv eller tillsammans med anhöriga delta i psykoedukation och kunskapshöjande föreläsningar.

För många känns det skönt att veta att man har en ”hemmamottagning” även om kön är lång och behandling eller stödjande insatser pågår på annan mottagning.

Vill din mottagning veta mer om hur ni genom samarbete med oss kan öka tillgängligheten till vård för patienter utsatta för sexuella övergrepp på er egen mottagning, eller hos oss, så mejla oss gärna på info@wonsa.org