Organisation & styrelse

Insamlingsstiftelsen registrerades 2014. Stiftelsen ägs av sig själv, och styrs av sina stadgar. Stadgarna förvaltas av en ideellt arbetande styrelse.

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen