Organisation & styrelse

Insamlingsstiftelsen registrerades 2014. Som med alla stiftelser finns det inga ägare, utan stiftelser styrs av sina stadgar. Stadgarna förvaltas av en ideellt arbetande styrelse.

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen

Emma Ravald

Emma Ravald

Styrelseledamot

Suzanne Åhman

Styrelseledamot

Carl Göran  Svedin

Carl Göran Svedin

Styrelseledamot

Lovisa Fhager-Logothetis

Lovisa Fhager-Logothetis

Styrelseledamot

Fredrik Bexelius

Styrelseledamot

Jenny Myrberg Gip

Jenny Myrberg Gip

Suppleant

Johan Lindqvist

Suppleant

Anna Axelman

Suppleant