Organisation & styrelse

Insamlingsstiftelsen registrerades 2014. Som med alla stiftelser finns det inga ägare, utan stiftelser styrs av sina stadgar. Stadgarna förvaltas av en ideellt arbetande styrelse.

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen

Carl Göran Svedin

Styrelseledamot

Jenny Myrberg Gip

Suppleant

Suzanne Åhman

Styrelseledamot