WONSAs team

De flesta av oss gör många olika saker, men nedan ser du våra huvudsakliga arbetsuppgifter eller arbetsområden. 

Vår ambition är att ersätta allt arbete på WONSA med marknadsmässiga löner och ersättningar. Idag kan vi tyvärr inte det, och vi som arbetar på WONSA har idag olika anställningsformer och anknytningar till WONSA. Dessa inkluderar arbete med månadslön, en blandning av timanställning och volontärt arbete, fakturerande konsulter och volontärer. 

 

Ledning & Administration - för hela Insamlingsstiftelsen WONSAs verksamhet

Maya af Geijerstam, Generalsekreterare

Ekonomi & administration, människorättsexpert

maya@wonsa.org

Nils Joneborg, Klinikchef

Överläkare, leg. läkare, specialist i psykiatri

info@wonsa.org

Gita Rajan, Forskningsansvarig

Phd, leg. läkare, specialist i allmänmedicin

info@wonsa.org

Suzanne Åhman, Senior Advicer

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

info@wonsa.org

WONSAs Specialistklinik - arbetar på uppdrag av Region Stockholm med stöd av WONSAs Insamlingsstiftelse

Nils Joneborg

Leg. läkare, specialist i psykiatri, steg 1 utbildad terapeut (KBT)

Fortbildning och tidigare erfarenhet i urval: Mindfulness-Based Stress Reduction in Mind-Body (Jon Kabat-Zinn, USA), Psychedelic Somatic Interactional Psychotherapy (PSIP A+B+C+D). MAPS utbildning för MDMA-assisterad psykoterapi.

Nils är WONSAs medicinskt ansvariga psykiater. Nils är också tillsammans med Åsa ansvarig för integreringen av psykedelisk assisterad psykoterapi på kliniken. Förutom arbete som psykiater har Nils också arbetat som studierektor för ST-läkare inom Norra Stockholms Psykiatri, varit processansvarig överläkare och enhetschef Närpsykiatri Liljeholmen. Nils har under hela sitt arbetsliv byggt broar mellan psykiatri och somatik, och fortsätter att göra det varje dag på WONSA.

Emma Hanfot

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Åsa Karlsson, sektionschef kroppsbaserad psykoterapi

Leg. sjukgymnast med specialistkompetens inom mental hälsa, leg. psykoterapeut (steg 1 transpersonell psykoterapi, steg 2 PDT )

Fortbildning i urval: Trauma och Dissociation (Suzette Boon), Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, AEDP (Level 3) , Lifespan Integration, Neurofeedback (Cygnet), Psykosomatisk sjukgymnastik, Authentic Movement (Linda Hartley), Dansterapi, Frigörande danslärarutbildning, Feldenkrais (Torm Driscoll), Psychedelic Somatic Interactional Psyhotherapy (PSIP, A+B+C+D), MAPS utbildning för MDMA-assisterad psykoterapi.

Åsa är ansvarig för WONSAs arbete och utveckling kring kroppsbaserad psykoterapi. Åsa är också tillsammans med Nils ansvarig för integreringen av psykedelisk assisterad psykoterapi på kliniken. Åsa har en bred kunskap och djup förståelse för kopplingen mellan kropp och psyke, och ser till att i vi aldrig glömmer denna.

Anna Hallberg, sektionschef neurofeedback

Leg. Psykolog, psykoterapeut & handledare (KBT steg 1 + Steg 2 PDT relationell inriktning)

Fortbildning i urval: Sexologi, Trauma & Dissociation (Suzette Boon), Somatic Embodiment & Regulating Techniques (Linda Tai), Neurofeedback (Sebern Fisher), Trauma and Neuorsience (Ruth Lanius), Deep Brain Reorienting (Frank Corrigan).

Anna är ansvarig för WONSAs arbete och utveckling med neurofeedback. Anna har från början av sin karriär varit intresserad av utvecklingstrauma och har ett stort intresse och kunnande inom neurovetenskap, och Anna hjälper oss att hålla oss ajour med det senaste inom denna utveckling!

Veronika Ryd

Beteendevetare och leg. psykoterapeut (steg 1 KBT, steg 2 PDT)

Fortbildning i urval: Prolonged Exposure (PE) med Edna Foa, NASP, utbildning i självmordsprevention (Karolinska Institutet), CFT för complex trauma med Debohra Lee, Lifesspan Integration, Traumaanpassad yoga, WONSAs introduktionskurs i psykedelisk assisterad psykoterapi vid trauma, Certifierad mindfulnessinstruktör i MBSR mot stress, Mindful Self-Compassion och Mindful Eating, MAPS utbildning för MDMA-assisterad psykoterapi.

Kari Kamsvåg Magnusson

Socionom och leg. psykoterapeut (steg 1 och 2 systemisk familjeterapeutisk inriktning)

Fortbildning i urval: Trauma och Dissociation (Suzette Boon), cetifierad i Lifespan Integration, Tree of Life, Ersta diakonis utbildningar för drabbade efter en katastrof (Atle Dyregrov) och leda sorggrupper för barn och vuxna (Marianne Straume), narrativt skolad och leder grupper och utbildning i den narrativa traumametoden ”Tree of Life”(Ncazelo Ncube & David Denborough, Dulwich center)

WONSAs specialistmottagning Stockholm, arbetar på uppdrag av WONSAs insamlingsstiftelse

WONSAs specialistmottagning Göteborg, arbetar på uppdrag av WONSAs insamlingsstiftelse

Giuseppe Guerriero

Leg. läkare, specialist i psykiatri

Göteborg