Upprop! Specialiserad vård efter sexualbrott - en mänsklig rättighet

Gör din röst hörd! Trots regeringens löfte om fler specialistmottagningar finns inga öronmärkta pengar för vård av sexualbrottsutsatta. Med detta upprop vill vi informera dig som utsatt om att du har rätt till god och kunskapsbaserad vård med specialistkompetens. Vi har förberett en text som vi uppmuntrar dig att maila eller posta till beslutsfattare och de du vill ska lyssna. Vi vill även uppmana alla er som inte är nöjda med den vård ni fått att anmäla detta till Patientnämnden.

Kräv din rätt till vård, skicka ett mail HÄR
Kräv din rätt till vård, ladda ner texten som pdf HÄR
Ni kan även följa och delta i uppropet på sociala medier under hashtaggen #jagväntarpåminvård

Genom det här uppropet vill vi:

  1. Stötta dig som sexualbrottsutsatt genom att informera om dina rättigheter.
  2. Uppmuntra dig att kräva den vård du har rätt till, genom att maila eller posta brevet till din vårdgivare, din region, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialdepartementet, Jämställdhetsmyndigheten eller andra passande myndigheter/politiker som du vill ska veta att du väntar på din vård.
  3. Underlätta för dig genom en färdig text som du direkt kan maila. Relevanta länkar och mailadresser finns här nedan:
Användbara mailadresser & länkar:

Socialdepartementet: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Sveriges Kommuner och Regioner: info@skr.se

Jämställdhetsmyndigheten: info@jamy.se

Riksdagens ledamöter: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Din region hittar du här: Sök och boka vårdgivare nära dig - Vården.se (varden.se)

Kräv din rätt till vård baserat på följande information:

Sverige har jämställd vård som ett av delmålen i svensk jämställdhetspolitik. En förutsättning för att nå dit är tillgänglig sjukvård av god kvalitet för sexualbrottsutsatta.

GREVIO, Istanbulkonventionens expertgrupp, riktade 2019 stark kritik mot Sveriges brist på vård anpassad efter sexualbrottsutsattas behov, och 2020 gav SKR ut en rapport som bekräftade gapet mellan behov och tillgång. I en överenskommelse mellan regeringen och SKR är ett av målen en god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning.

Regeringen har efter en överenskommelse med SKR avsatt 1,68 miljarder kr till området psykisk hälsa och suicidprevention (för åren 2021-2022), varav 50 miljoner kr satsas på traumavård. Vidare har regeringen avsatt ca 1,5 miljarder kr till området förlossningsvården och kvinnors hälsa (för åren 2020-2021).

Det finns så vitt vi kan se inga öronmärkta pengar för specialiserad vård av sexualbrottsutsatta, utan detta ingår i områdena kvinnors hälsa samt psykisk hälsa och suicidprevention. 

Senast 2022 ska Sverige återrapportera till GREVIO om vilka åtgärder som har vidtagits.

 

Du som anhörig eller allierad får gärna maila samma text, ditt stöd behövs!

 

Alla källor hittar du här