Gruppbehandling

Från ensamhet till gemenskap

Här lär du dig att leda grupper för patienter i olika behandlingsfaser. Det kan till exempel handla om psykoedukation och dissociationsskola i fas ett och två, eller om grupper som handlar om sex och närhet eller nyorientering för patienter i fas tre och fyra.

Vill du göra en intresseanmälan för utbildning i gruppbehandling? Skicka ett mail till info@wonsa.org och skriv "intresseanmälan utbildning gruppbehandling" i ämnesraden.