Sverige är ett föregångsland

Sverige har förbundit sig att ge god vård för sexualbrottsutsatta genom olika internationella konventioner, till exempel kvinnokonventionen och Istanbulkonventionen, och genom vårt sjätte jämställdhetsmål - en jämställd vård. Istanbulkonventionens expertgrupp GREVIO kritiserade Sverige 2019 för att inte leva upp till detta mål. SKR bekräftade detta i en rapport 2020 men ännu har ingenting gjorts för att öka tillgången till specialiserad vård.