Här finns mer stöd

Det är lätt att tro att du är helt ensam. Det är du inte. Att vända sig till stödorganisationer för att träffa andra som varit utsatta brukar vara skönt och ha en starkt läkande effekt. I det mötet blir det tydligt att det inte var ditt fel och att du är långt ifrån ensam. Här hittar du några av de många stödorganisationer som finns: 

 

Rise

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise), är en ideell förening som startade 1981. Rise erbjuder stöd till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Rise har en stödtelefon som är öppen under särskilda tider varje vecka och en stödmail som du kan kontakta utan att vara medlem. Du kan också bli medlem, och du får då möjlighet att delta i föreningens stödgrupper, föreläsningar, caféverksamhet, kurser och läger.

 

nxtME

nxtME är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest. nxtME tar emot stödsökande från hela landet men har verksamhet i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Dalarna, Värmland och Gävleborg. nxtME erbjuder bland annat samtalsgrupper, stödlinje och chatt. Du kan också få en stödperson som kan hjälpa genom att finnas med som personligt stöd vid besök som kan vara obehagliga, t ex till vården, polisen och rättsväsendet.

 

ATSUB

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB) har funnits sedan 1993. Grundaren Birgitta Holmberg startade upp föreningen då hon insåg hur lite stöd som faktiskt fanns för anhöriga till utsatta barn i samhället. Stödverksamheten började med en telefon i en källare och har utvecklats till den verksamhet den är idag – en verksamhet med fokus på att stötta anhöriga och deras barn men även ungdomar och unga vuxna som varit utsatta.

 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Nationellt Centrum för Kvinnofrid driver Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd.

 

Ersta Hopp

Ersta Hopp är en del av Ersta Diakoni som vänder sig personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. De erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet.

 

Är du fortfarande utsatt?

Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

Om du nyligen har blivit våldtagen rekommenderar vi att du först går till en akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till akutmottagningen, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

För dig som bor i Stockholm rekommenderar vi att du går till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna, där kan du som är över 13 år och har blivit våldtagen under de senaste 4 veckorna få hjälp att säkra bevis, undersöka fysiska skador samt få psykologiskt stöd.

Är du under 13 år bör du ta hjälp av en vuxen du litar på vända dig till närmaste barnakut. Om du inte riktigt vet vad du ska göra, så kan skolsjuksköterskan eller skolkuratorn ibland vara ett fint stöd. Du kan också ringa eller skriva till Bris för att få hjälp och stöd.