Här finns mer stöd

Det är lätt att tro att du är helt ensam. Det är du inte. Att vända sig till stödorganisationer för att träffa andra som varit utsatta brukar vara skönt och ha en starkt läkande effekt. I det mötet blir det tydligt att det inte var ditt fel och att du är långt ifrån ensam.

Här hittar du några av de många stödorganisationer som finns: 

……………………………………………………………………………… 

SEXUELLA ÖVERGREPP & VÅLD 

……………………………………………………………………………… 

VEM Vuxna från 18 år som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen 

VAD Stödtelefon, stödchatt, stödmail, stödgrupp. För medlemmar: föreningens stödgrupper (fysiska och digitala), föreläsningar, caféverksamhet, kurser, läger 

VAR Rise, tel: 08-696 00 95 

……………………………………………………………………………… 

VEM Vuxna från 18 år som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten 

VAD Stödsamtal, stödgrupp

VAR Ersta Diakoni, Ersta Hopp

……………………………………………………………………………… 

VEM Alla från 13 år som utsatts/utsätts för sexuella övergrepp som barn av närstående - incest

VAD Stödtelefon, stödsamtal, stödperson, digital stödgrupp 

VAR nxtME, tel: 010-330 30 22 

……………………………………………………………………………… 

VEM Anhöriga till barn som utsatts för sexuella övergrepp

VAD Jourtelefon, ungdomsjour. För medlemmar: stödsamtal, stödperson, stödgrupp, terapihund, kreativ verksamhet, cafékvällar, sommarläger 

VAR Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB) 

Jourtelefon för anhöriga, tel: 08-644 21 12

Jourtelefon för dig som själv varit utsatt, tel: 020-35 63 56

………………………………………………………………………………

VEM Alla från 13 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

VAD Stödchatt, stödmail, stödsamtal, stödgrupp 

VAR Föreningen Storasyster

……………………………………………………………………………… 

VEM Alla som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld 

VAD Stödtelefon (dygnet runt). Tillgänglighetsanpassat, flerspråkigt 

VAR Nationellt centrum för kvinnofrid

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, tel: 020-50 50 50

Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dit kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd

……………………………………………………………………………… 

VEM Unga upp till 20 år som utsätts för våld i nära relation, eller som utsätter sin partner 

VAD Stödchatt, juridiskt stöd 

VAR Unga relationer 

……………………………………………………………………………… 

VEM Unga 15-25 år med erfarenhet av sexuell handling mot ersättning/som självskada 

VAD Stödchatt, stödkontakt, mottagning, stödsamtal, behandling, juridisk hjälp 

VAR Ellencentret 

……………………………………………………………………………… 

VEM Tjejer, transpersoner och icke-binära i alla åldrar med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering 

VAD Gemenskap och stöd, facebookgrupp, medlemsträffar 

VAR Inte din hora

……………………………………………………………………………… 

VEM Vuxna från 18 år med erfarenhet av sexuell handling mot ersättning/som självskada 

VAD Stödsamtal och praktisk hjälp 

VAR Mikamottagningen

……………………………………………………………………………… 

VEM HBTQIA-personer som utsatts för hot och våld  

VAD Stödtelefon, stödsamtal, skyddat boende. HBTQ-perspektiv 

VAR RFSL Stödmottagning, tel: 020-34 13 16 

……………………………………………………………………………… 

VEM Tjejer, kvinnor och HBTQ-personer som utsätts för våld i nära relation/i en hederskontext 

VAD Stödtelefon, stödchatt, skyddat boende, aktivitetscenter. Etnicitetsperspektiv, HBTQ-perspektiv, flerspråkigt 

VAR Somaya, tel: 020-81 82 83 

……………………………………………………………………………… 

PSYKISK OHÄLSA 

……………………………………………………………………………… 

VEM Unga upp till 30 år med psykisk ohälsa 

VAD Stödchatt, stödmail, stödgrupper, lägerverksamhet 

VAR Tilia  

……………………………………………………………………………… 

VEM Alla som har suicidtankar/planer 

VAD Självmordslinjen - stödtelefon, stödchatt, stödmail 

VAR Mind. Självmordslinjen, tel: 90 101 

……………………………………………………………………………… 

MISSBRUK & MEDBEROENDE 

……………………………………………………………………………… 

VEM Anhöriga till narkomaner och/eller alkoholister 

VAD Gruppmöten 

VAR Nar-Anon (anhöriga till narkomaner) 

VAR  Al-Anon & Alateen (anhöriga till alkoholister)

……………………………………………………………………………… 

VEM Anhöriga till någon med beroende

VAD Anhörigstöd, samtalsgrupp, krisstöd, psykoterapi

VAR Ersta diakoni, Vändpunkten

……………………………………………………………………………… 

VEM Unga 13-19 år med en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa 

VAD Stödchatt, stödsamtal, kurator, coachprogram, gemenskapsaktiviteter 

VAR Maskrosbarn

……………………………………………………………………………… 

VEM Alla med ett pågående missbruk eller beroende 

VAD Gruppmöten 

VAR AA (Anonyma Alkoholister) 

VAR NA (Anonyma Narkomaner) 

……………………………………………………………………………… 

KRIG, TORTYR OCH FLYKT 

……………………………………………………………………………… 

VEM Vuxna från 18 år med trauman från krig, tortyr och/eller svåra flyktupplevelser 

VAD Behandlingscenter, krisstöd 

VAR Röda Korset 

……………………………………………………………………………… 

VEM Barn och unga med trauman och psykisk ohälsa pga krig/flykt, fattigdom eller övergrepp

VAD Behandlingscenter - Centrum för stöd och behandling

VAR Rädda Barnen

………………………………………………………………………………

 

Blir du fortfarande utsatt?

Klicka här