Vård utanför WONSA

Du har rätt till vård där du bor

Du har rätt att få hjälp via din vårdcentral, eller via psykiatrin där du bor. Eftersom det länge har saknats utbildning om sexuella övergrepp på vårdutbildningarna, och eftersom det är svårt att få tillgång till fortbildning för personal, så kan det ibland ändå vara svårt att få den hjälp man behöver. 

Om det är svårt för dig att hitta rätt hjälp så kan du kontakta Patienföreningen Medusa. De har aktuell information om var du kan hitta hjälp, och här kan du också få tips och råd på hur du kan förbereda dig så att det blir enklare för dig att våga be om, och också få hjälp, där du bor.

Patientföreningen  samlar alla som tycker att vården för de som utsatts för sexuella övergrepp behöver bli bättre. Varje medlem ökar patientföreningens möjlighet att påverka. Om du vill - gå med du också! Ditt medlemskap kommer göra skillnad. 

Relaterat innehåll