Vården har tillräcklig kunskap

Utbildning om sexuellt våld blev obligatoriskt på legitimationsgrundande utbildningar först 2018. Idag finns ingen formell möjlighet till fortbildning eller specialistutbildning inom området. Det saknas också särskild litteratur som specialistmottagningar och praktikplatser för personal som vill lära sig mer om icke-akuta behandlingar och insatser. En konsekvens av detta är att 

Vården saknar både kunskap förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Sjukvården har generella vårdprogram för behandling av enskilda symtom och specifika diagnoser som kan vara vanliga efter sexuellt våld, som till exempel PTSD. Internationella studier visar att sexuellt våldsutsatta ofta har multipla diagnoser och WONSAs patienter uppfyller ofta samtliga kriterier för komplex PTSD. En traditionell PTSD-behandling kan därför vara svår att genomföra för denna patientgrupp. 

WONSA har fler än 1500 sådana patienter i kö för specialistbehandling. Och kön växer för varje dag.