Inte nöjd med din vård? Anmäl detta till patientnämnden!

Låt oss visa regionerna hur det faktiskt ser ut för sexualbrottsutsatta samt konsekvenserna av detta, genom en gemensam kraftsamling!

Under vårt senaste möte med Region Stockholm bad de oss att uppmana de som inte är nöjda med vården/behandlingen i sin region att anmälninga detta till Patientnämnden.

Det har genom åren publicerats debattartiklar, studier, rapporter och vittnesmål både från oss och många andra. Även FNs organ GREVIO har kritiserat Sverige, och motioner om detta har legat i Riksdagen. Alla pekar de på samma sak: hur bristande den generella vården är för sexualbrottsutsatta och att ingen specialistvård finns att tillgå.

Tyvärr verkar allt detta inte räcka, utan anmälningarna till Patientnämnden behövs som underlag för eventuella beslut om utveckling av vården.

Därför vill vi nu uppmana er alla som inte är nöjda med den vård ni fått, att anmäla detta. Du kan göra din anmälan själv eller med hjälp av någon du litar på. Här kan du hitta informationsmaterial och läsa om hur en anmälan går till.