Polisanmäla

Alla övergrepp är olagliga i Sverige, både sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i nära relationer är straffbara enligt lagen. Sedan Samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 klassas alla sexuella handlingar som sker utan ett tydligt samtycke som sexualbrott (ett uteblivet nej, passivitet eller tveksamhet räknas till exempel inte som ett samtycke, och inte heller ett ja som kommit efter övertalning/tjat). Här kan du läsa mer om samtyckeslagen hos Polisen.

Du har rätt att anmäla det du varit utsatt för till polisen - både för att du ska få ett avslut och en upprättelse men också för att förövaren inte ska kunna utsätta dig eller någon annan igen.

Det är bra att gå till en akutmottagning direkt efter övergreppen (innan du duschat, sköljt munnen och tvättat dig eller dina kläder), för att man ska kunna säkra bevis och dokumentera skador. Du måste inte göra en polisanmälan bara för att du söker sjukvård och säkrar bevis. Men det är viktigt att det är gjort om du i framtiden vill göra en anmälan, säkrade bevis sparas i regel i 2 år.

Många tycker det är svårt att göra en polisanmälan. Ibland behöver en anmälan göras akut, men ofta är det inte nödvändigt. Vår rekommendation är att vara så väl förberedd som möjligt, och att, när det går, kontakta ett målsägandebiträde innan polisanmälan görs. Det finns många olika advokatbyråer som arbetar med sexualbrott. Här hittar du en advokatbyrå som har stor vana vid att vara målsägandebiträde sexualbrott. 

 

Preskriptionstid

Hur länge man bör vänta med en polisanmälan beror på preskriptionstiden, vilket regleras i brottsbalken 35 kap. Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa den dag brottet begås och löper tills förövaren häktas eller åtalas för brott.

För vuxna börjar preskriptionstiden löpa samma dag som brottet begås. För barn började preskriptionstiden tidigare löpa samma dag som barnet fyller 18 år. Sedan den 1 maj 2020 är preskriptionstiden för vissa sexualbrott mot barn borttagen. De brott som omfattas av de nya reglerna är våldtäkt mot barn (0-17 år) samt våldtäkt som inte är mindre grov och grov våldtäkt, på vuxna. Brott såsom sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt ofredande mot någon som är under 18 år omfattas inte av de nya bestämmelserna och har alltså fortfarande en preskriptionstid som börjar löpa när barnet fyller 18 år och med en bestämd sluttid. Den nya lagen gäller alla brott som inte var preskriberade då den nya lagen började gälla, dvs den 1 maj 2020 och under förutsättning att förövaren hade fyllt 21 år när brottet begicks.

För vuxna är preskriptionstiden 10 år för våldtäkt och 15 år för grov våldtäkt.

Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:

  • Våldtäkt mot barn: 10 år (ingen preskriptionstid för våldtäkt mot barn som skett 1 maj 2020 eller senare)
  • Grov våldtäkt mot barn: 15 år (ingen preskriptionstid för våldtäkt mot barn som skett 1 maj 2020 eller senare)
  • Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år
  • Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år
  • Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 år

Det betyder att den som utsatt ett barn för grov våldtäkt kan häktas eller åtalas för brottet ända tills barnet fyllt 33 år, om brottet omfattas av den gamla lagen. Om brottet istället faller under den nya lagen så finns ingen tidsbegränsning för när häktning och åtal kan ske. 

 

Förberedelse innan anmälan

De flesta tycker att det är jobbigt att berätta om övergrepp, oavsett om brottet hände för länge sedan eller nyligen. Och det kan kännas ännu värre att behöva berätta för polisen. Därför är det bra att förbereda sig innan anmälan. Vi rekommenderar alla att, om det är möjligt, kontakta ett målsägandebiträde (en advokat eller jurist) som du litar på innan du kontaktar polisen. Detta för att få veta hur anmälan och utredning går till och vilka förväntningar du kan ha på processen. När du är redo att gå till polisen är det bra om du har med dig någon du litar på som kan stötta dig under förhöret. Vi rekommenderar att du anmäler brottet skriftligt och i anmälan också skriver vilket målsägandebiträde du vill ha, så att du kan ha med dig ditt målsägandebiträde redan vid det första förhöret.

Vi samarbetar med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB www.advokatlagh.se som du kan kontakta på 08-400 267 70 för en första kostnadsfri rådgivning. De kan också hjälpa dig att upprätta en polisanmälan om du vill det. Advokatbyrån har lång erfarenhet av att företräda och stötta personer utsatta för alla former av våld och sexualbrott.

Du kan också ta hjälp av följande organisationer för stöd och hjälp i processen att anmäla: