Patientkostnader

Patientavgiften bestäms av Regionen. 

Redan 2022-01-01 höjdes högkostnadsskyddet till 1200 kr/år, och en enhetlig taxa på 250 kr/besök för alla vårdgivare trädde i kraft 2022-04-01. Som underleverantörer av insatser för psykisk hälsa inkluderas WONSA i detta. Vi inkluderas även i bestämmelsen om att återbud behöver ske senast 24 timmar innan patientens bokade tid, annars debiteras hen 400 kr.

Dessa taxor gäller därför även hos oss från och med den 1 juli 2022

För dig som ska gå i vårt kortaste behandlingsprogram NorA (5 tillfällen)

  • Avgiften faktureras i efterhand efter din behandling (5 * 250 kr) och slutfakturan kan då bli max 1200 kr, sedan inträder frikort.
  • Alla sena återbud (de som sker senare än 24 timmar innan ett inbokat besök) debiteras med 400 kr. Detsamma gäller om du inte dyker upp till din tid. Detta gäller även om du har frikort.

För dig som ska gå eller redan går i behandlingsprogrammen NorA+ eller Leva I/II

  • En administrativ avgift på 200 kr/månad kommer att införas. Det innebär för dig som är patient att du från och med den 1 juli kommer att behöva starta upp ett autogiro kopplat till WONSA där 200 kronor dras varje månad. (Den administrativa avgiften är inte medräknad i högkostnadsskyddet.)
  • Alla sena återbud (de som sker senare än 24 timmar innan ett inbokat besök) debiteras med 400 kr. Detsamma gäller om du inte dyker upp till din tid. Detta gäller även om du har frikort.

De patienter som nu är i behandling kommer att få mer information från sin terapeut.