För politiker och beslutsfattare

Genom kunskap kan små förändringar göra stor skillnad

Rätten till vård gäller alla, också sexualbrottsutsatta. Så ser det inte ut idag - men det går att ändra på det. Genom kunskap kan vi omvandla teoretiska intentioner till praktisk verklighet. Vi kan föreläsa för många eller specialanpassa workshops för färre. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Nuläge

FN:s mänskliga rättigheter gäller alla, och i barnkonventionen, kvinnokonventionen och Instanbulkonventionen förtydligas att denna rättighet också gäller sexualbrottsutsatta. GREVIO, Istanbulkonventionens expertgrupp riktade 2019 stark kritik mot Sveriges brist på vård anpassad efter sexualbrottsutsattas behov, och 2020 lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en rapport som bekräftade gapet mellan behov och tillgång. 

Sverige har under 2022 rapporterat vilka åtgärder som har vidtagits för att tillse att personer utsatta för våld i nära relation och sexualbrottsutsatta får tillgång till särskilt anpassad vård.

Vi har tillsammans med flera andra organisationer skrivit en skuggrapport som skickades in till GREVIO i april i år. Ta del av den här

 

Anmäl ert intresse för utbildning genom att skicka ett mail till info@wonsa.org. Skriv "intresseanmälan utbildning" i ämnesraden.