Offentlig sjukvård för vuxna sexualbrottsutsatta inte bra nog: Ny studie publicerad

Vuxna som söker vård på grund av sexuella övergrepp i barndomen blir inte hjälpta genom befintligt vårdutbud. Detta är dock något som kan förändras, och i studien presenteras en ny analysmodell som kan öka tillgången till sjukvård för sexualbrottsutsatta. Studien är publicerad i Nordic Journal of Psychiatry och är genomförd i samarbete med Karolinska Institutet.

Studien bekräftar kvinnojourers och stödverksamheters erfarenhet: Vuxna som söker sjukvård på grund av sexuella övergrepp i barndomen blir inte hjälpta av den sjukvård som idag erbjuds.

Tre hinder synliggörs i studien:

1. Sjukvårdens struktur är inte anpassad för sexualbrottsutsatta, och det gör det svårt för både patienter och personal. 

2. Bristande kompetens och utbildning hos sjukvårdspersonal gör att symtom och skador riskerar att felbedömas och felbehandlas.

3. Sjukvårdspersonals bristande känslomässiga beredskap på att ta emot berättelser om sexualbrott gör det svårt för patienter att berätta om sexualbrott. 

Detta går att åtgärda, och i studien presenteras en modell för hur olika brister kan analyseras för att i nästa steg åtgärdas. 

Här kan du läsa hela studien. I bilden nedan presenteras en tvådimensionell gatekeepingmodell som presenterar tre olika kategorier av faktorer som påverkar sexualbrottsutsattas tillgång till sjukvård: kompetensrelaterade, känslomässiga och organisatoriska faktorer inom sjukvården, och inom patienten.