Neurofeedback

Lär dig att använda cerebral biofeedback för att skapa lugn och flexibilitet hos patienter med hyper arousal och traumatisk cerebral rigiditet.

Kurs i två delar som löper terminsvis. Del 1. Digitalt arbetsmaterial, minst fem egna träningstillfällen, 2-dagars workshop samt 20 timmars praktik och efterföljande eget arbete under handledning med patienter med färdiga protokoll. Del 2. Digitalt arbetsmaterial, 4-timmars workshop, och efterföljande arbete frekvensinställning och eget patientarbete under handledning.

I filmen nedan (8 min, engelska) berättar behandlare och patienter om hur neurofeedback kan göra skillnad vid komplex traumatisering. 

 

Här kan du anmäla dig!

 

Och du hittar länkar till böcker och vetenskapliga publikationer om Neurofeedback i vårt bibliotek.