Skuggrapport av Sveriges civilsamhälle

The Swedish government's implementation of the Istanbul Convention

Vi har under våren skrivit en skuggrapport om Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen, tillsammans med 8 andra organisationer som alla arbetar kring frågor som rör sexuellt våld.

Rapporten är inskickad till Europarådet inför deras återkoppling till Sverige gällande hur vi efterlever de riktlinjer som finns i Istanbulkonventionen (mäns våld mot kvinnor).

 

Läs skuggrapporten här: The Swedish government's implementation of the Istanbul Convention

 

Skuggrapporten är skriven tillsammans med:

Child10

OKSE (The Swedish Ombudsman against Commercial Sexual Exploitation of Children)

Treskablinoll

Föreningen Inte Din Hora

Stäng inte Asta

nxtME

Rise

Storasyster