Nyhetsbrev vecka 6

Dina åsikter är viktiga för oss!

Aktuellt på WONSA

  • Vi är glada över att meddela att Regeringen har beviljat insamlingsstiftelsen WONSA 3 miljoner kronor under 2021 för att vidareutveckla och sprida ett utbildningsmaterial om att bemöta, bedöma och behandla personer utsatta för sexualbrott! Läs mer här. (Observera att detta tyvärr inte förändrar situationen gällande väntetiderna eller stoppet för nybesök. Det är dock ett stort erkännande och ett viktigt steg mot att göra vården för sexualbrottsutsatta bättre och mer tillgänglig.)
  • Ny studie publicerad: Offentlig sjukvård för vuxna sexualbrottsutsatta inte bra nog: Vuxna som söker vård på grund av sexuella övergrepp i barndomen blir inte hjälpta genom befintligt vårdutbud. Studien är publicerad i Nordic Journal of Psychiatry och är genomförd i samarbete med Karolinska Institutet. 
  • Nu finns det en gynekolog som man kan maila vid frågor om/inför gynekologundersökningar: Gynekolog@wonsa.org. Hit kan både du som är patient, anhörig eller som arbetar inom vården vända dig, och mailen besvaras av gynekolog Carolina Brost.

För alla nuvarande och före detta patienter på WONSA: 

Dina åsikter är viktiga för oss! 

Som ett led i att hörsamma och uppmärksamma dig som patient önskar vi nu höra från dig som avslutat behandling eller som är under pågående behandling hos oss. Du får därför väldigt gärna kopiera in frågorna nedan, svara med några meningar per fråga och sedan maila dina svar till info@wonsa.org

Alla svar kommer att registreras anonymt, men observera att de kan komma att användas i information från oss eller på våra plattformar. Svara därför gärna i hela meningar. Tack! 

1.  Hur upplever du att din behandling på WONSA hjälpt/hjälper dig?  

2.  Vad önskar du kunde förbättras i behandlingen eller i vårt bemötande av dig som patient?

Om du sökt hjälp och/eller fått hjälp tidigare via vården eller psykiatrin får du även gärna svara på dessa följdfrågor: 

3.  Ungefär hur länge har du sökt hjälp/vård innan du kom till WONSA?  

4.  Hur upplever du den behandling/hjälp du fått på WONSA jämfört med ev behandling/hjälp du erbjudits via vården eller psykiatrin?

WONSA i medier jan-feb

Feministiskt Perspektiv:

Kris i vården vid sexuellt våld - största kliniken stänger kön 

Wonsa räddas - ny satsning på vård till sexuellt våldsutsatta

DN Debatt:

Assangefallet är nedlagt men gråzonen består (låst artikel) 

ETC:

Tvingas stänga kön för vård till sexualbrottsoffer – regionen drar ner finansiering (låst artikel)