Utsatta får rätt hjälp

Idag saknas det såväl specialistkliniker som fortbildning och formella specialistutbildningar om icke-akut sjukvård för patienter utsatta för sexuellt våld. Istället förutsätts all primärvård och psykiatri kunna ta hand om patientgruppen. Detta trots att utbildning i behandling av sexuellt våld inte ingår varken för personal inom primärvård eller psykiatri. 

Svenska studier har visat att 80% av de som söker sig till idéburen specialistvård på WONSA både upplever att de har uttömt den regionala sjukvårdens utbud och har kvarstående multipla diagnoser (inklusive PTSD) när de påbörjar sin vård.