Utomstående/anhörig

Om du som utomstående hör eller ser något, tro på din magkänsla. Döm inte dig själv eller den som berättar och ifrågasätt inte berättelsen. Stötta personen i att söka hjälp och hänvisa till Södersjukhusets mottagning för våldtagna, en stödjour eller till en annan person som kan hjälpa till. 

Ju mer kunskap och förståelse om de skador och processer som är vanliga efter sexuella övergrepp desto lättare blir det både för den som blivit utsatt och för anhöriga. På WONSA erbjuder vi stöd och utbildning för anhöriga - men bara när vi har resurser och behandling av utsatta prioriteras. För att trots det kunna sprida kunskap till anhöriga så har vi tagit fram en digital utbildning för anhöriga, som lanseras inom kort. 

 

Om du misstänker att ett brott har begåtts kan du vända dig till ATSUB, ditt närmsta Barnahus eller ringa polisen på 114 14 för att få råd. 

 

Vid misstanke om pågående brott kontakta alltid 112!