Hjärtat i vår verksamhet

Kliniken är hjärtat i vår verksamhet, och det har tre anledningar:

 

  1. Vi kan inte ha en nollvision utan att ta hand om de som drabbas av att vi inte nått vår vision.

  2. När den kunskap vi får på kliniken i mötet mellan patienter och behandlare, kombineras med vetenskapligt arbetet på kliniken och globalt, skapas unika möjligheter för primärprevention (insatser som förebygger att en person utsätts för ett första sexuellt övergrepp).

  3. Tidigare utsatthet för sexuella övergrepp ökar risken för nya sexuella övergrepp. Det kallas för re-victimisering. Behandling är erfarenhetsmässigt en av de mest effektiva åtgärderna för sekundär prevention (åtgärder som förhindrar att en person som redan har utsatts för ett övergrepp utsätts igen).