Ny studie publicerad: Ökad risk för självmord bland sexualbrottsutsatta

Brister i svensk strategi för vård till sexualbrottsutsatta blottläggs i ny studie

Samarbetet mellan WONSA och Karolinska Institutet har resulterat i ytterligare en svensk studie. Studien är publicerad i European Child and Adolescent Psychiatry. 

" Vi är glada över att studien nu är publicerad och vi hoppas och förväntar oss att åtgärder vidtas som garanterar en hållbar och långsiktig utveckling och spridning av kunskapsbaserad vård för sexualbrottsutsatta" säger studiens huvudförfattare och tillika klinkchef på WONSA, Gita Rajan och fortsätter:

"Denna studie fokuserar på unga - men vi vet genom tidigare studier att 90% av de som utsätts som barn växer upp utan att ha fått hjälp, eller utan att ens ha blivit lyssnade på. En hel vårdkejda som förutom akutsjukvård inkluderar primärvård, specialistvård och behandlingshem behöver utvecklas, och den behöver vara tillgänglig för alla utsatta oavsett kön, ålder eller hur lång tid sen det var som övergreppet eller övergreppen ägde rum."

Här kan du läsa studien i sin helhet och här hittar du flera studier som publicerats genom samarbete mellan WONSA och Karolinska Institutet.

 

Rapportering om studien